Downloads

 Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

 Intakeformulier

Intakeformulier blink

 Medicatieformulier

Medicatieformulier blink

 Mentorschap

Mentorschap Observatie verslag

Observatielijst – mentorschap kinderen 4 tot 12 jaar

Cheklist Mentorschap-Observatielijst

 Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier blink

 Automatische incasso formulier

Automatische Incasso Formulier

 Ontruimingsprocedure

Blink-bso Locatie Filmwijk ontruimingsverslag mei 2018 – Ontruimingsverslag maart 2019

 Meldcode

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang_2018_definitief_docx (1)

Protocol Meldcode 2019

 Klachtenregistratie 2017

klachtenregistratie 2017

Certificaat Blink BSO 2017

 Protocol

Protocol Pestgedrag

Protocol Hitte

Protocol Haal en Brengafspraken

Protocol Overval of inbraak

Protocol geneesmiddelen

Protocol Sterfgeval

Protocol Vermissing kind

Protocol Stint

 Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid December 2019- Noorderplassen

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid December 2019- Filmwijk

Risico-monitor.nl | Ongeval – Deze kan worden opgevraagd via info@blink-bso.nl

 PED Document Blink BSO

PED – document blink-bso Januari 2020- Filmwijk

PED Noorderplassen Februari 2020

 Huisregels

huisregels blink bso Oktober 2018

 Privacy Reglement

Privacyreglement

 Inspectierapport 2019

Blink BSO David Nivenweg definitief rapport 191128 rm

Blink BSO Almere def rapport 200113 MO