Week tegen Kindermishandeling

Over de Week tegen Kindermishandeling

Dit jaar vindt voor de zesde keer de Week tegen Kindermishandeling plaats.

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Wat is dit jaar het thema?

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2018 is: Ik maak het verschil. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.

Over welke vormen van kindermishandeling gaat de Week?

De activiteiten in de week kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Lees meer over kindermishandeling

Wat gebeurt er in de Week?

Tijdens de hele week, van maandag 19 november tot en met zondag 25 november, vinden er in het hele land allerlei activiteiten plaats. Deze vind je terug in het activiteitenoverzicht.

Bovenstaande info komt van https://www.weektegenkindermishandeling.nl/over/
Ook bij blink bso staan wij stil bij de week tegen kindermishandeling. Meer weten hoe wie dit ingevuld hebben? Neem contact met ons info@blink-bso.nl