Tag Archief van: bso

Vacature Pedagogische medewerker bso (10-20 uur per week)

Over ons

Onze organisatie biedt kleinschalige buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 13 jaar, die wij praktisch gezien kunnen begeleiden. Dus ongeacht geslacht, cultuur, religie en een eventuele lichamelijke of verstandelijke beperking of stoornis.

Bij blink bso kennen we één verticale groep. Dit betekent dat alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar worden opgevangen in dezelfde ruimte. Er is ruimte voor 24 kinderen per dag. Met elkaar streven we ernaar een tweede thuis te zijn voor de kinderen. Je vindt blink bso in Filmwijk in Almere-Stad.

De Functie:

 • In de functie van pedagogische medewerker voor blink bso ben je verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van een leuk en uitdagend activiteitenprogramma voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Voor het opstellen van het activiteitenprogramma zoek je naar diverse mogelijkheden n de wijk. Tevens neem je ook deel aan overleggen en sta je zowel op de VSO als op de BSO op de groep.

Dit ben jij:

 • Je beschikt over een diploma op pedagogische gebied op minimaal MBO-3 niveau;klik op deze link om te zien of je diploma erkend wordt binnen de CAO kinderopvang!
 • Je hebt affiniteit met de leeftijdsgroep 4 tot 13 jarigen
 • Je bent energiek en enthousiast, hebt een open houding, denkt in mogelijkheden en hebt een flexibele instelling
 • Je bent verantwoordelijk, neemt graag initiatief en kan goed samenwerken maar ook met plezier zelfstandig
 • Je bent 10 tot 20 uur per week beschikbaar, verdeeld over de dagen: maandag,dinsdag en donderdag en af en toe op de woensdag en de vrijdag.
 • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Almere
 • Kennis over de nieuwe wetswijziging IKK per 2018
 • Beschikt over een rijbewijs
 • Beschikt over een geldige EHBO certificaat
 • Beschikt over een nederlands niveau 3F

Wij bieden jou:

 • Een leuke functie waar je je eigen talent naar hartenlust kunt inzetten en veel ruimte is voor eigen inbreng
 • Een klein, maar een gezellig team van 4 medewerkers
 • Een jaarcontract op basis van 0 uren
 • Salaris conform de CAO kinderopvang

Interesse in deze vacature:

 • Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Mail dan direct naar info@blink-bso.nl en voeg je CV en een korte motivatie toe. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op!
 • Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met Debbie Stahlberg, telefoon:06-52031571

Stage lopen bij blink

Stage lopen bij blink

Werken bij blink bso is werken bij een organisatie die altijd in beweging is. We leggen de lat hoog en denken in mogelijkheden. Met elkaar streven we ernaar een tweede thuis te zijn voor de kinderen. Je vindt blink bso in Filmwijk in Almere-Stad.

Van onze stagiaires verwachten we een enthousiaste inzet en professionaliteit. Zo houden we de kwaliteit van onze BSO hoog. Om deze professionaliteit hoog te houden hebben wij een Stagebeleid opgesteld. Lijkt het je leuk om bij ons stage te lopen? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en een CV. info@blink-bso.nl t.a.v. Debbie Peeterse

Met welke opleiding kan ik stage lopen bij blink

 

Stagevergoeding

Blink bso biedt een stagevergoeding aan alle stagiaires die een opleiding volgen. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald volgens de CAO kinderopvang en het aantal uren dat je bij ons gaat stage lopen.

Vergoeding VOG

Als je wilt stage lopen of werken bij blink bso, is een VOG (verklaring omtrent gedrag) verplicht. Ben je aangenomen voor een stageplek? Dan krijg je van een e-mail met een link naar het aanvraagformulier op de website van Justis. Daar kun je zelf een VOG aanvragen. Na 3 maanden vergoeden wij de kosten hiervan.

Stagebeleid

Verloopt de stage goed en we zien mogelijkheden voor je bij blink-bso? Dan kan het zomaar zo zijn dat we je na afloop – of al tijdens je stage – een baan aanbieden.

Privacy Beleid

Privacy Beleid

blink bso hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Blink bso houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als blink bso zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
info@blink-bso.nl of 0631913360

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door blink bso verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, rekeningnummers
 • Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen
 • Kopieën diploma’s, bankrekeningnummer (werknemers)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de administratie.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Blink bso bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!