Tag Archief van: Almere

Nieuwsbrief Juni 2018

Zou je graag onze nieuwsbrief willen ontvangen en op de hoogte willen blijven wat er bij blink bso speelt?

Meld je dan aan via info@blink-bso.nl

Je ontvangt dan elke maand digitaal onze nieuwsbrief in je mailbox.

Stage lopen bij blink

Stage lopen bij blink

Werken bij blink bso is werken bij een organisatie die altijd in beweging is. We leggen de lat hoog en denken in mogelijkheden. Met elkaar streven we ernaar een tweede thuis te zijn voor de kinderen. Je vindt blink bso in Filmwijk in Almere-Stad.

Van onze stagiaires verwachten we een enthousiaste inzet en professionaliteit. Zo houden we de kwaliteit van onze BSO hoog. Om deze professionaliteit hoog te houden hebben wij een Stagebeleid opgesteld. Lijkt het je leuk om bij ons stage te lopen? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en een CV. info@blink-bso.nl t.a.v. Debbie Peeterse

Met welke opleiding kan ik stage lopen bij blink

 

Stagevergoeding

Blink bso biedt een stagevergoeding aan alle stagiaires die een opleiding volgen. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald volgens de CAO kinderopvang en het aantal uren dat je bij ons gaat stage lopen.

Vergoeding VOG

Als je wilt stage lopen of werken bij blink bso, is een VOG (verklaring omtrent gedrag) verplicht. Ben je aangenomen voor een stageplek? Dan krijg je van een e-mail met een link naar het aanvraagformulier op de website van Justis. Daar kun je zelf een VOG aanvragen. Na 3 maanden vergoeden wij de kosten hiervan.

Stagebeleid

Verloopt de stage goed en we zien mogelijkheden voor je bij blink-bso? Dan kan het zomaar zo zijn dat we je na afloop – of al tijdens je stage – een baan aanbieden.

Privacy Beleid

Privacy Beleid

blink bso hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Blink bso houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als blink bso zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
info@blink-bso.nl of 0631913360

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door blink bso verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, rekeningnummers
 • Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen
 • Kopieën diploma’s, bankrekeningnummer (werknemers)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de administratie.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Blink bso bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Nieuwsbrief April 2018

Zou je graag onze nieuwsbrief willen ontvangen en op de hoogte willen blijven wat er bij blink bso speelt?

Meld je dan aan via info@blink-bso.nl

Je ontvangt dan elke maand digitaal onze nieuwsbrief in je mailbox.

Nieuwsbrief Maart 2018

Zou je graag onze nieuwsbrief willen ontvangen en op de hoogte willen blijven wat er bij blink bso speelt?

Meld je dan aan via info@blink-bso.nl

Je ontvangt dan elke maand digitaal onze nieuwsbrief in je mailbox.

Nieuwsbrief Februari 2018

Zou je graag onze nieuwsbrief willen ontvangen en op de hoogte willen blijven wat er bij blink bso speelt?

Meld je dan aan via info@blink-bso.nl

Je ontvangt dan elke maand digitaal onze nieuwsbrief in je mailbox.

Nieuwsbrief Januari 2018

Zou je graag onze nieuwsbrief willen ontvangen en op de hoogte willen blijven wat er bij blink bso speelt?

Meld je dan aan via info@blink-bso.nl

Je ontvangt dan elke maand digitaal onze nieuwsbrief in je mailbox.

Nieuwsbrief December 2017

Zou je graag onze nieuwsbrief willen ontvangen en op de hoogte willen blijven wat er bij blink bso speelt?

Meld je dan aan via info@blink-bso.nl

Je ontvangt dan elke maand digitaal onze nieuwsbrief in je mailbox.

Nieuwsbrief November 2017

Zou je graag onze nieuwsbrief willen ontvangen en op de hoogte willen blijven wat er bij blink bso speelt?

Meld je dan aan via info@blink-bso.nl

Je ontvangt dan elke maand digitaal onze nieuwsbrief in je mailbox.

Sinterklaas in Almere: hier kom je de Sint tegen!

Vol verwachting klopt ons hart alweer. Het duurt nog even maar op 12 november komt de Goedheiligman toch echt weer naar Nederland. En zoals ieder jaar is hij ook regelmatig in Almere te vinden. Wij zochten voor je uit waar je Sinterklaas in Almere kunt tegenkomen. Lees je mee?

Geen zin om je met de kleintjes in de drukte te begeven? Op zaterdag 12 november zitten ze eerste rang als je om 12.00 uur de TV aanzet. Het Sinterklaasjournaal bouwt de spanning vanaf 9 november al op en tijdens deze uitzending komt de Sint met pakjesboot 12 dan eindelijk aan in Nederland. In Maassluis om precies te zijn.

Waar kun je Sinterklaas in Almere tegenkomen?

1. Aankomst Sinterklaas in Almere Haven
Zoals altijd komt de Sint samen met zijn Pieten als eerste aan in Almere-Haven. Dit jaar is dat op zaterdag 12 november. Dan vaart hij rond 11.30 uur de Havenkom van Almere binnen om de sleutel van de stad in ontvangst te nemen. Na de aankomst van Sinterklaas blijft hij logeren in Corrosia. Daar kun je pepernoten bakken, een Sinterklaasfilm kijken of meedoen met een speurtocht door het gebouw van Corrosia.

2. De tweede stop: Almere Centrum
Zijn de kids nog lang niet klaar met Sinterklaas welkom heten die dag? Vanaf 15.00 uur kun je de Sint en zijn Pieten weer tegenkomen in Almere Centrum. Hij loopt dan vanaf het Stationsplein naar het Forum. Op het Forum kunnen de kinderen meezingen en dansen met meer dan 100 Pieten!

3. Almere Buiten wordt niet overgeslagen
Een week later, op zaterdag 19 november kun je Sinterklaas weer tegenkomen. Dit keer in Almere Buiten tussen 12.00 en 15.30 uur. Uiteraard delen de Pieten ook hier volop pepernoten uit. Lekker! De kinderen kunnen een echt bietendiploma bemachtigen en krijgen dan een leuk cadeautje van de Sint.

4. Sinterklaas sing-along in de nieuwe bibliotheek
Zondag 13 november kunnen de kinderen (en hun ouders) zich schor zingen in de nieuwe bibliotheek in Almere Stad. Van 15.00 tot 16.00 uur is Theaterkoor Kids in de nieuwe zaal en ze zingen bekende Sintliedjes en nog veel meer leuke sing-along liedjes! Kaarten zijn verkrijgbaar bij de klantenservicebalies in de bibliotheken of te kopen via iDeal.

5. Groot Almeers Sinterklaasfeest in Schouwburg Almere
Volgens traditie organiseert Theaterschool Almere ook dit jaar weer het Groot Almeers Sinterklaasfeest. Een leuke en interactieve meezingvoorstelling in de schouwburg voor jong en oud. Met een spannend verhaal, leuke meezingliedjes en natuurlijk heel veel pepernoten. Kijk snel of er nog kaarten beschikbaar zijn.

Als Sinterklaas er is, mogen onze kindjes mogen uiteraard hun schoentje zetten. Wie weet doet de Sint of een van de Pieten er wel een verrassing in….