Kunstgrasveld Kraaiennest Noorderplassen

Kunstgrasveld Kraaiennest Noorderplassen

De MR van de Ontdekking en de Windwijzer hebben de handen in elkaar geslagen en hebben een gezamenlijk doel opgestart om voor alle kinderen een prachtig kunstgrasveld te laten realiseren. Dit gezamenlijk initiatief brengen wij dan ook graag onder de aandacht bij alle ouders van onze blinkies. Ook wij als blink-bso maken namelijk met onze blikkies ook gebruik van het speelveld op de het Kraaiennest Noorderplassen. Hoe fijn zou het zijn als onderstaande gerealiseerd kan worden! Alle kleine beetjes helpen en hebben gezamenlijk grote gevolgen.

Van modder en plas naar kunstgras

Het is tijd voor een kunstgrasveld in de wijk waarop gehockeyd en gevoetbald kan worden. De gemeente helpt bij de aanleg & verzorgt het onderhoud. Wat wij ,als bewoners van de wijk, kunnen bijdragen zijn de aanlegkosten van 15.000 euro.
Wanneer elk huishouden in de wijk 5 euro bijdraagt, dan is het kunstgrasveld nog voor de kerstvakantie speel klaar, hoe leuk is dat!

Naast het schoolplein ‘Kraaiennest’ in de wijk Noorderplassen-West ligt nu nog een modderig trapveldje met twee doeltjes. Dit veld wordt tijdens de schoolpauzes intensief gebruikt. Ook na schooltijd en in de weekenden wordt op het veld gespeeld.

Niets aan de hand zou je zeggen…. Toch wel! Door het intensieve gebruik heeft het gras het niet overleefd. Voetballen is niet prettig op een modderig knollenveld en hockey kan in de wijk nog helemaal niet worden gespeeld. En juist daar is behoefte aan.

Kan je meer of minder bijdragen? Kom je van buiten de wijk en wil je in de avonden of weekenden extra trainen? Personal trainer die een kunstgrasveld ook wel ziet zitten? Alle bijdragen zijn meer dan welkom!

Direct bijdragen – Klik hier

De aanleg van kunstgrasveld is een initiatief van de medezeggenschapsraden van OBS de Ontdekking en de Windwijzer.

Mochten er vragen zijn onduidelijkheden? Laat het ons weten!!
info@blink-bso.nl of 06-31913360