Onze vrijwilligers

 Onze Vrijwilligers

Er zijn op dit moment 5 vrijwiligers inzetbaar voor blink bso.

 

De vrijwiligers van blink-bso zijn in het bezit van de juiste VOG (functieaspecten 84-86) Tevens zijn de vrijwilligers aangesloten bij de Personenregister Kinderopvang.

Een vrijwilliger worden niet formatief ingezet. Ze tellen dus niet mee in de berekening voor de BKR. Een vrijwilliger wordt ingezet op (BSO dagen) basis van halen en brengen van blink-bso naar school en van school naar blink-bso. Tijdens de vakantieactiviteiten kan de vrijwilliger worden ingezet om de kinderen te brengen naar de activiteiten.

Wanneer er een calamiteit plaats vind en het kind ratio laat het niet toe dat een PM’er met een kind een gewenste dokter/ziekenhuis bezoekt. Dan zal er een vrijwilliger ingezet worden om de gewenste dokter/ziekenhuis te bezoeken. Dit zal altijd in overleg met de ouder gaan.

info@blink-bso.nl