De visie van Blink Almere

blink Almere heeft gekozen voor één locatie om een persoonlijke band op te kunnen bouwen met de kinderen en de ouders/verzorgers.

Bij blink Almere vind je een team van inhoudelijk sterke medewerkers met meerdere jaren ervaring, aangevuld met jonge medewerkers die het vak nog moeten leren echter wel volledig achter de visie van blink Almere staan. Dit geeft een optimale verhouding waardoor wij in staat zijn de meest optimale opvang voor de kinderen te bieden.

 

Wij willen de kinderen helpen bij het voorbereiden op de samenleving. Wij staan voor een inclusieve samenleving. Dit geldt voor cultuur, religie, sekse en handicap. In overleg met ouders en collega’s kijken we hoe we ieder kind de optimale begeleiding kunnen bieden. Hoewel wij kinderen willen helpen en stimuleren in hun ontwikkeling, respecteren wij ook dat ieder kind daarin zijn eigen tempo heeft. Het is belangrijk dat zij stapje voor stapje steeds zelfstandiger worden en een plekje vinden in onze maatschappij. Wij helpen om vaardigheden en eigenschappen aan te leren die zij later in de praktijk nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, beleefdheid, bescheidenheid, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Ook brengen wij de kinderen kennis bij die van pas kan komen in de toekomst. Dit proberen wij bij te brengen door bijvoorbeeld op Prinsjesdag aandacht te schenken aan wat er gebeurt die dag en wat voor gevolgen dat met zich mee brengt voor de maatschappij. Ook leren de kinderen bij blink veel van elkaar doordat zij in één verticale groep zitten en daarom met veel verschillende leeftijden te maken hebben. De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen spullen als een tas, jas en eventuele sleutels.

 

Ook doet blink bso veel met natuur en spel. De natuur kan voor elk doel ingezet worden. Kinderen kunnen er tot rust komen of juist energieker worden. Er kan focus gelegd worden op detail (een bloem op een grasveld) of juist overzicht gecreëerd worden door het grote geheel te laten zien (wandelen in het bos of langs het strand). Er kan een specifieke focus gelegd worden op één of meer zintuigen. We gaan bij blink dan ook graag met de kinderen naar buiten en op ontdekking om dit te stimuleren. Spel inzetten voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen Spelen is de bezigheid waaraan kinderen over het algemeen het meeste plezier beleven. Het is hun manier om de wereld te ontdekken, te ervaren en te onderzoeken. Ook kunnen zij door te spelen dingen verwerken, zowel grote als alledaagse ervaringen. Bij blink besteden we veel aandacht aan de spelontwikkeling van de kinderen. Het spelmateriaal is aangepast op het spelniveau en de wensen van de kinderen.

  • Is uw interesse gewekt?

              Neem contact met ons op (06) 31913360 of info@blink-bso.nl