Oudercommissie

Bij blink Almere doen wij ons uiterste best om zowel de ouders/verzorgers als de kinderen het goed naar hun zin te maken en te hebben.

Een heldere en duidelijke communicatie helpt u als ouder/verzorger en ons als blink Almere. Omdat wij als blink Almere een kleinschalige opvang zijn en maar 24 kindplaatsen hebben, mogen wij volgens de Wet en regelgeving Kinderopvang op een andere manier de oudercommissie (ouderraadplegging) geregeld hebben.  


Ouderraadpleging

Dagelijks zorgen wij voor de kinderen op onze buitenschoolse opvang. Meestal tot grote tevredenheid van de kinderen en de ouders/verzorgers. Om de kwaliteit van blink Almere te kunnen blijven bieden, is het contact met alle ouders van de buitenschoolse opvang van groot belang. Daarom zal er jaarlijks een Tevredenheidsonderzoek 2018 worden opgesteld en naar alle ouders worden verzonden.

Deze enquête wordt anoniem ingevuld door alle ouders. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek worden bekend gemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief na het sluiten van de enquête. De reacties op de open vragen van de enquête worden in deze nieuwsbrief geplaatst. Ook zal in deze nieuwsbrief worden aangegeven wat er met de reacties gedaan zal worden en binnen welk tijdsbestek deze actiepunten uitgevoerd zijn.

Kinderraadpleging

Naast de ouderraadpleging houden wij ook een kinderraadpleging. Daarom zal er jaarlijks een Tevredenheidsonderzoek kinderen 2018 worden opgesteld en door alle kinderen bij blink worden ingevuld.

Deze enquête wordt anoniem ingevuld door alle kinderen. De uitkomsten van het kinder tevredenheidsonderzoek worden bekend gemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief voor de ouders na het sluiten van de enquête. De reacties op de open vragen van de enquête worden in deze nieuwsbrief geplaatst. Ook zal in deze nieuwsbrief worden aangegeven wat er met de reacties gedaan zal worden en binnen welk tijdsbestek deze actiepunten uitgevoerd zijn. Tevens wordt de kinder tevredenheidsonderzoek besproken in de groep.


Oudercommissie aanmelden

Bij blink Almere zijn wij ook op zoek naar leden voor oudercommissie. Als lid van de oudercommissie bent u de ‘oren en ogen’ van alle ouders van de bso en kunt u signalen bespreken met de medewerkers van blink Almere.

Iets wat u misschien informeel al doet en waar u via een rol in de oudercommissie nog effectiever mee verder kunt gaan.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie over de oudercommissie, dan kunt u dit opvragen bij de medewerkers van blink Almere

Onze Oudercommissie

Sinds maart 2018 heeft blink Almere een oudercommissie. De oudercommissie heeft een adviesrecht zoals deze is vast gelegd in de Wet Kinderopvang zodat ouders ook inspraak hebben op de handelwijze van blink Almere. Deze oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Emiel ; Vader van Joris, Oscar en Simone
  • Wouter: Vader van Lin Sophie
  • Suzy: Moeder van Jayden en Yerik

Je kunt hun bereiken via: oudercommissie@blink-bso.nl