Informatie ivm opvang tijdens de Coronavirus periode

Zoals zondag 15 maart 2020 is aangekondigd, zullen met ingang van maandag 16 maart 2020 tot en met maandag 6 april 2020 , scholen en kinderopvang, waaronder gastouderopvang, worden gesloten. Er zal alleen opvang worden geboden aan kinderen van ouders die in vitale beroepen werken.

Blink-BSO is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. Informatie volgt elkaar snel op en wij proberen zoveel mogelijke informatie te delen die wij dan ook van ons Branscheorganisatie aangeleverd krijgen.

Up date ; 08 Juni 2020

Gelukkig mogen we vanaf 11 mei 2020 weer kinderen ontvangen.

Hierbij belangrijke informatie omtrent het opstarten vanaf 11 mei 2020.

Wij verzoeken u dit goed door te nemen zodat u op de hoogte bent van wat wij van u verwachten. Ook kunt u hierin lezen wat u van ons mag verwachten. Wij vragen u zich echt te houden aan de regels.

Voor vragen en/of onduidelijkheden hierover kunt contact met ons op (06) 31913360 of info@blink-bso.nl

Protocol heropening Filmwijk blink bso ( dient nog aangepast te worden naar 08-06-2020 situatie )

Protocol heropening Noorderplassen blink bso ( dient nog aangepast te worden naar 08-06-2020 situatie )

Protocol heropening blink bso – Aangepaste versie 08-06-2020

Web Page

12-05-2020 FAQ Compensatie Ouders_16_00uur

Checklist en FAQ Coronavirus en Kinderopvang v3_0

Kinderopvang ook vitale sector
Ook medewerkers in de kinderopvangsector zijn nu aangemerkt als vitale sector. Dit betekent dat vanaf dit moment ook voor opvangmedewerkers geldt: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts.

Ouders in vitale functies ondersteunen
Inzet vanuit de branche kinderopvang is dat ondernemers en medewerkers er alles aan blijven doen om ouders in vitale beroepen te ondersteunen met opvang voor hun kinderen. Hierbij vindt nader overleg plaats over de praktische invulling.

Wat zijn de richtlijnen waar de noodopvang aan moet voldoen met het oog op toezicht van de GGD?
Ministerie van SZW laat weten dat de noodopvang moet voldoen aan de aangepaste wet- en regelgeving sinds 13 maart de zgn.’Coulance regeling’.  Aandachtspunt; opvang liefst zoveel mogelijk op vertrouwde locaties en met vertrouwde gezichten.

Welke ouders wel of niet toegang tot noodopvang?
Het is belangrijk dat de noodopvang open voor ouders in cruciale beroepen die de Nederlandse economie nu draaiende houden. Ook kinderen van ZZP’ers waarvan een ouder een cruciaal beroep heeft en waar geen opvang thuis georganiseerd kan worden, zijn welkom. Wees duidelijk over de richtlijnen en wijs ouders op hun eigen verantwoordelijkheid, maar wees niet te strikt in het interpreteren hiervan en wees ruimhartig. Het kabinet heeft noodopvang geregeld voor cruciale beroepen en vertrouwt op het oordeelvermogen van ouders of zij daarvoor in aanmerking komen of niet. Als ouders dat vinden dat dat geval is, zijn de kinderen welkom.

De BK en BMK hebben een voorbeeld aanvraagformuliergemaakt waarop ouders met ‘cruciale beroepen’ die nog niet eerder gebruik maakten van kinderopvang gemakkelijk gegevens kunnen achterlaten.

Het formulier is akkoord bevonden door VNG en de GGD-GHOR.

Neem contact met ons op (06) 31913360 of info@blink-bso.nl